Kontakt
 Sklep internetowy         
 Pn-Pt: 8.00 - 16.00
 518 805 648
 esklep@cezal.pl
Maska ochronna X 310 NR FFP3 bez zaworu OXYLINE

Maska ochronna X 310 NR FFP3 bez zaworu OXYLINE

kod: 33606012

Cena:  6,90 zł

Dostępna Ilość: 43

Maska ochronna X 310 NR FFP3 bez zaworu OXYLINE

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.

PRZEZNACZENIE:
Półmaska filtrująca X 310 FFP3 NR przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), dla których NDS jest ≤0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS. Ochrona przed nietoksycznymi, średnio lub wysokotoksycznymi cząstkami w stanie płynnym lub stałym (np. mgły olejowe) w stężeniach do 30×OEL (APF=30. NPF=50).

UWAGI:

OEL = limit narażenia zawodowego (Occupational Exposure Limit).

APF = gwarantowany współczynnik ochronny (Assigned Protection Factor).

NPF = Nominalny współczynnik ochronny (Nominal Protection Factor).


Zastosowanie:

W środowisku gdzie jest duże stężenie pyłów respirabilnych, zastosowanie w przemyśle: metalurgicznym, odlewnictwie, hutnictwie , przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi: beryl, ołów, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne. Do prac przy azbeście.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie w profilaktycznej ochronie przed wirusami, bakteriami i innymi drobnoustrojami, pracowników sektora medycznego oraz farmaceutycznego, (szpitale, apteki, laboratoria, przychodnie) oraz w zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii i ochronie ludności (transport publiczny, lotnictwo).


Konstrukcja:

• wielowarstwowy materiał filtracyjny: polipropylen;
• zacisk nosowy dla formatowania półmaski w obrębie nosa;
• taśma nagłowia wykonana z nitek gumowych w oplocie;
• mocowanie taśm nagłowia wykonane z tworzywa sztucznego;
• wewnętrzna wkładka, poprawiająca szczelność i komfort użytkowania.


WYMAGANIA:

Półmaski firmy OXYLINE są zgodne z:

• europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
• zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

30 Inne produkty w tej samej kategorii: